Eindtermen

Indien u inschat dat uw zoon/dochter de eindtermen van groep reeds beheerst kan u hieronder zien welke groep het best bij uw zoon/dochter aansluit.

De structuur van de zwemopleiding is gebaseerd op 2 pijlers. Enerzijds de ISB-zwembrevetten van Fredbrevet, die perfect passen binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. Deze leerlijn is een leidraad voor kwaliteitsvol en gecoördineerd zwemmen in Vlaanderen met een focus op waterveiligheid. De eindtermen worden mee geïntegreerd in onze opleiding. Daarnaast blijven we inzetten op het aanleren van gestructureerde stijlen als borst- en rugcrawl.

Eindtermen per groep 

Groep 1

   • Ik blaas bellen met mijn hoofd onder water.
   • Ik kruip onder water door een hoepel.
   • Ik spring van op de kant in het water zonder hulp. 

Groep 2

 • Ik drijf op mijn buik met steun.
 • Ik drijf op mijn rug met steun.
 • Ik haal 3 voorwerpen van de bodem en blaas bellen.
 • Ik stoot af van de kant en glij 3 seconden op mijn buik zonder steun.

Groep 3

 • Ik kan een correcte beenbeweging op mijn buik zonder steun.
 • Ik kan een correcte beenbeweging op mijn rug zonder steun.
 • Ik kan aquatisch ademhalen met één arm voor en één arm aan de heup met steun.

Groep 4

 • Ik kan een volledige baan schroeven.
 • Ik kan aquatisch ademhalen met één arm voor en één arm aan de heup zonder steun en dit langs beide kanten.
 • Ik kan zwemmen met 1 arm op de buik met steun van blokje met aquatische ademhaling.
 • Ik kan een volledige lengte op de rug zwemmen met 1 arm op de rug met steun van blokje.

Groep 5

 • Ik durf langs beide kanten van de baan zwemmen
 • Ik kan zwemmen met 1 arm op de buik zonder steun van blokje met aquatische ademhaling.
 • Ik kan zwemmen met 1 arm op rug zonder steun van blokje.
 • Ik kan watertrappelen.

Groep 6

 • Ik kan om de 2 slagen komen ademen in afslag met steun en aquatische ademhaling.
 • Ik kan rugslag in afslag.
 • Ik kan de combinatietest: inspringen in diep water, 3 meter verplaatsen in buiklig, onder plank zwemmen, al watertrappend naar ruglig, 3 meter verplaatsen in ruglig en op de kant klimmen.

Groep 7

 • Combinatietest:
 • Inspringen in diep water, 5 seconden drijven als een ster op mijn buik, 6 meter verplaatsen in borstcrawl, al zwemmend op mijn rug draaien, 6 meter verplaatsen in rugcrawl, op kant klimmen
 • Om de 2 slagen ademen, beide zijden
 • Rollen met de schouders, diep insteken, zijwaarts doorhalen
 • Stroomlijnen

Groep 8

 • 50 m crawl (coördinatie) + doordraaien hoge elleboog
 • 50 m rugslag (coördinatie) Doordraaien
 • Combinatietest:
  • 1e lengte in buiklig:
   • Met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen
   • Met een oppervlakteduik een ring opduiken
   • 10 meter zwemmen
   • ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen
   • 10 m zwemmen met tussendoor roteren rond lengte-as
   • Ter plaatse 10 seconden watertrappen
  • 2e lengte in ruglig:
   • Kip aan het spit
   • 10 meter zwemmen met alleen beenbeweging
   • 10 seconden drijven als een ster
   • 10 meter zwemmen met alleen armbeweging

Groep 9

 • Basis beenbeweging
 • Basis Armbeweging
 • Aquatische ademhaling
 • Coördinatie Adem-/arm-/Beenbeweging