Veelgestelde vragen

U kan een nieuwe kaart bekomen aan de kassa van het zwembad en dit tijdens de openingsuren van het zwembad. De kostprijs van een nieuwe kaart is € 2,5, de gegevens worden dan naar uw nieuwe kaart gekopieerd.

Indien u uw kaart thuis vergeten bent, moet u dit melden aan de kassa van het zwembad. Zij zullen uw aanwezigheid registreren en u vervolgens binnenlaten.

Je kan hiervoor terecht aan de kassa van het zwembad en dit tijdens de openingsuren.

De kleedzaal waar uw zoon/dochter zich moet omkleden staat aangegeven bovenaan de groepsindeling. U kan deze steeds terugvinden in de info-kast in de hal van het zwembad.

  • Groep 1: Kleedzaal 1
  • Groep 2: Kleedzaal 2
  • Groep 3: Kleedzaal 3
  • Groep 4 en 5 Meisjes: Kleedzaal 4
  • Groep 4 en 5 Jongens: Kleedzaal 5
  • Groep 6 en 7 Meisjes: Kleedzaal 6
  • Groep 6 en 7 jongens: Kleedzaal 7
  • Groep 8 en 9: Kleedcontainer achteraan zwembad

Uw zoon/dochter kan enkel een brevet zwemmen tijdens het aangegeven brevetmomenten op het einde van elke reeks.

Nee, dit is ten strengste verboden en dit om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. De lesgevers halen de kinderen op in de kleedkamer en brengen hen na de les terug.

Indien u toevallig een beetje te laat bent, kan u één van de redders aanspreken om uw zoon of dochter tot bij de groep te brengen.

Gelieve de ongeschoeide zone nooit met schoenen te betreden.

U mag er zelf één kopen in de winkel of kan er één kopen aan de kassa van het zwembad tijdens de uren van de zwemschool. De kostprijs van een badmuts is € 5.

Indien uw zoon/dochter de opleiding heeft beëindigd, krijgt hij/zij een kans om een brevet te zwemmen. Hij/zij kan een brevet zwemmen tijdens de laatste les van elke reeks. 

Uw zoon/dochter wordt permanent geëvalueerd. Het oordeel van de lesgevers is dus gebaseerd op meerdere lessen. Indien u toch vragen heeft over de vorderingen van uw zoon/dochter kan u dit steeds nakijken in het online profiel van uw zoon/dochter bij de lesresultaten. Indien u nog vragen heeft hierover kan u steeds de coördinator aanspreken.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Leden moeten dit zelf in orde brengen. De formulieren hiervoor zijn terug te vinden op onze website onder het tabblad ‘Historiek’/’Mijn activiteiten’.

Wisselen van uur kan enkel in uiterste nood! Al onze zwemgroepen zitten in principe aan hun maximum aantal zwemmers. Indien men wisselt, worden de groepen te groot en kan de kwaliteit van de les daaronder lijden. Indien u uitzonderlijk van uur wilt veranderen moet u dit steeds navragen bij de coördinator.

Tijdens de eerste les onderwerpen we de kinderen aan een aantal doelgerichte testen om hun niveau te bepalen. Sommige kinderen laten niet meteen al hun kwaliteiten zien en het kan dus zijn dat we na een paar weken de groepen nog lichtjes wisselen. Het is belangrijk dat elk kind op zijn of haar niveau zit en op die manier het snelst vooruitgang kan boeken. Elke les maken we sowieso een tussenevaluatie en kunnen de groepen eventueel herschikt worden. Indien u toch nog vragen heeft kan u steeds de coördinator aanspreken.