Waterspeeltuin

Beleef samen met je peuter de eerste kennismaking met het zwembad. Een geweldige ervaring voor ouder en kind. De waterspeeltuin is goed voor de motorische ontwikkeling van het kind, zijn vertrouwen en autonomie.

In de waterspeeltuin kan u samen met uw kind kennismaken met het zwembad op een parcours van 15 m lang. De verschillende obstakels helpen uw kind spelenderwijs met zijn ontwikkeling in het water.

Dankzij het contact met het water ontdekt je peuter ook nieuwe sensaties: de gewichtsloosheid van het water, de verschillende geluiden in het zwembad en de glinsteringen van het wateroppervlak.

Water biedt heel wat ontdekkingsmogelijkheden en versterkt de band tussen ouder en kind.

Wanneer

De lessenreeks babyzwemmen bestaat uit 8 lessen van 60 minuten. De lessen vinden plaats op maandag en steeds om de 2 weken:

  • Groep 1 (oneven weken): 17u - 18u
  • Groep 2 (even weken): 17u - 18u

Voorwaarden

  • De peuters zijn minstens 2 en maximum 3 jaar oud.
  • De peuter is vergezeld van 1 of 2 begeleiders

Prijs

70 euro voor een reeks van 8 lessen. (Inkom + les + inkom 2 begeleidende volwassenen).

Aantal plaatsen

Per groep kunnen 15 peuters (met max. 2 volwassenen) deelnemen.

Inschrijven

Het volgende inschrijvingsmoment gaat door op woensdag 26 juni om 10u.