Groepslessen

De structuur van de zwemopleiding is gebaseerd op 2 pijlers. Enerzijds de ISB-zwembrevetten van Fredbrevet, die perfect passen binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. Deze leerlijn is een leidraad voor kwaliteitsvol en gecoördineerd zwemmen in Vlaanderen met een focus op waterveiligheid. De eindtermen worden mee geïntegreerd in onze opleiding. Daarnaast blijven we inzetten op het aanleren van gestructureerde stijlen als borst- en rugcrawl.

De Mechelse Zwemschool zwemt 1 x per week op woensdag of zaterdag.

Je kan kiezen uit 8 blokken verdeeld over 2 lesdagen op woensdag en zaterdag.

Wil je dat je zoon/dochter start in de eerste groep van de Mechelse Zwemschool dan schrijf je hem/haar tijdens het inschrijvingsmoment (juni of december) in voor groep 1 op het gewenste uur.

Wanneer je inschat dat de reeds verworven competenties van je zoon/dochter beter aansluiten bij een hogere groep in onze zwemschool kan je inschrijven voor één van onze testmomenten in juli of augustus. Een test is geen garantie op een plaats. Op basis van de test bekijken we of er plaats is op het niveau dat het best aansluit bij uw zoon/dochter.

45 minuten les

We kiezen bewust voor 45 minuten omdat we het belangrijk vinden om meer didactische spelelementen te integreren in onze lessen en zo op een leuke manier de eindtermen te behalen.

Kleine groepen

We werken bewust met kleine groepen van ongeveer 5 kinderen. Kleine groepen gecombineerd met het gebruik van de Easy-Swim-vesten geven ons de kans om nog beter te differentiëren en zo elk kind op zijn tempo de kans te geven om de verschillende eindtermen te behalen.

Oefenabonnement

Tijdens de periode van de lessenreeks kan u steeds 1x per week komen oefenen in het zwembad tijdens de publieksuren (toegang volgens huishoudelijk reglement van het zwembad). Het oefenabonnement is inbegrepen in de prijs van het lidgeld.

Wanneer

De lessen van de Mechelse Zwemschool lopen op woensdag of zaterdag. Een les duurt telkens 45 min.

Woensdag

  • 16 tot 16u45
  • 16u45 tot 17u30
  • 17u30 tot 18u15
  • 18u15 tot 19u

Zaterdag

  • 09u tot 09u45
  • 09u45 tot 10u30
  • 10u30 tot 11u15
  • 11u15 tot 12u

Voorwaarden

De kinderen zijn minstens 4 jaar oud.

Kostprijs

140 euro voor een reeks van 16 lessen + 3 euro voor de aankoop van uw badge.

Aantal plaatsen

In onze zwemopleiding kunnen 5 kinderen per reeks deelnemen. Zodra een groepje volzet is, zal je moeten wachten tot het volgende inschrijfmoment. Er worden geen wachtlijsten of gegevens bijgehouden.

Inschrijven

Een volgende inschrijvingsmoment gaat door op woensdag 26 juni om 10u.

Inschrijven

Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.